دانلود آهنگ شاهی کش

  دانلود آهنگ جدید شاهی کش  

  Download New Music Shahi Cash

  دانلود آهنگ جدید شاهی کش  

 متن آهنگ شاهی کش

میخوره، سرمو تنمو، میسوزه بدنو، میکنه عرق و . .
شعرا میافته از قافیه پایین میریزم بھم و تا میشه تاریک
میگیره من ازین سیگاره تنم یه کام و میزنم الکلو با سیکヅ♬

توام میکشی یه سیگاره باریک
میریزی بھم و میشینی پایین
میشینی میگیری میپیچی یه گلヅ♬

میزنی میبینی خودتو تپل
بیا شیفتو بگیرalt فرو کن
میایم بالاسرتون گروه گروه خبヅ♬

داری گروه گروه فحش میپیچی به امثال دورت خودتو
میدی به اصلا
داری یه نام از من میزاری رو البوم و چیات رسما
بزار بیام وسطヅ♬

✧✌♫⭐☆

شعر آهنگ شاهی کش

ھمه داراییمم وصله به خدام جونم و دلم و کارم و صدام
نمیشم من ازین کارمم جدا میگیرم ھرچی که داده رو بکار
میری به رسما ھرچی که خواستی و میخوای از من
میشینم من ازین بیراھه جدا
شاهیم میاد تا گوشتو
منم ھر لحظه و ساعت و ثانیه
پای بیتمم و میچینم قافیه
کارمو پولمو تایمم کافیه
گروه رپمون واقعا عالیه
متی و شاھی و ھلو تتی
بوی ما رفته با ملو پتی
نخونی سنگینه واسه تو قافیه

دادا بشنوه تو ک میده
باشه دادا طلب من
تو نیستی در حد منヅ♬

نمیخوره پرت به پره من
برنده منم برنده منم
اینترپلヅ♬

گوش خودتع که وصله به صدام
نمیاد نه ازین میکروفونه صداヅ♬

میکنی منو صدا دادا
میشه ھمه صدا ھا روما ヅ♬

✧✌♫⭐☆

شعر آهنگ شاهی کش

بیا شیفتو بگیر آلت فرو کن
میایم بالاسرتون گروه گروه خب
داری گروه گروه فحش میپیچی به امثال دورت خودتوヅ♬

میدی به اصلا
داری یه نام از من میزاری رو البوم و چیات رسما
بزار بیام وسطヅ♬

متفاوت حاجی سنگینه
نابی حتی خون رنگینه
ھرجا دم صف ھا رای میدهヅ♬

میره پاسگاه بعدش در میره
واسه بلک وایت نمیشه متفاوت
میشه رنگی که سرتاپا متظاھرヅ♬

✧✌♫⭐☆

شده مثل تو که از تو رنگینی
با اون رنگ در میری
ھمواره کلمه میشینه رو ورقهヅ♬

دستم ی قلمه مسلح بھتره
نمیدونم عرقه یا نیش عقربه
که حالم بدتر از دقایق قبلمهヅ♬

ھمواره کلمه میشینه رو ورقه
دستم ی قلمه مسلح بھترهヅ♬

نمیدونم عرقه یا نیش عقربه
که حالم بدتر از دقایق قبلمهヅ♬

✧✌♫⭐☆

دانلود آهنگ شاهی کش

Rate this post

برچسب ها

کد آهنگ برای وبلاگ


   
   

دیدگاه ها